วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:53 น.

มัสยิดนูรุลหุดา

มัสยิดนูรุลหุดา

ทะเบียนเลขที่ ธ.13 วันที่จดทะเบียน 14 พฤษภาคม 2497
บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พุทธบูชา 36
ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลหุดา


มัสยิดนูรุลหุดา

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 601 หมู่ 1 ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  10140

เลขหมายทะเบียน

ธ.13

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14 พฤษภาคม 2497

ผู้ขอจดทะเบียน

นายมิด มานตรี

ตำแหน่งอิหม่าม

นายหมัด เรืองพานิช

ตำแหน่งคอเต็บ

นายบากา มานตรี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมิด มานตรี 

 

2. นายบากา มานตรี

พ.ศ.  6 ม.ค. 2522 (ลาออก)

3. นายประสาน ซอเสวี

พ.ศ.  26 ต.ค. 2528

4. นายไพโรจน์ ซอเสวี

พ.ศ.  30 ก.ย. 2538

5. นายสำราญ แสงสว่าง

พ.ศ.  16 ธ.ค. 2541 - 16 มิ.ย. 2550 (ลาออก)

6. นายอิดเรส เก็งมะลาพี

พ.ศ.  24 พ.ย. 2550

7. นายสุนันท์  ใบตานี

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหมัด เรืองพานิช

 

2. นายสุนันท์ อิบรอฮีม

พ.ศ.  6 ม.ค. 2522

3. นายสุนันท์ ศรสิริภักดี

พ.ศ.  30 ก.ย. 2538

4. นายยูซบ บุญรอด

พ.ศ.  16 ธ.ค. 2541

5. นายสุนันท์ ใบตานี

พ.ศ.  24 พ.ย. 2550

6. นายลือศักดิ์  วงศ์เจริญ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายบากา มานตรี

พ.ศ. 14 พ.ค. 2597 - 2 ธ.ค. 2521 (ลาออก)

2. นายสมหวัง บินฮาซัน

พ.ศ. 6 ม.ค. 2522 - ต.ค. 2528 (เสียชีวิต)

3. นายยูซบ บุญรอด

พ.ศ. 20 ต.ค. 2533 - 10 ก.พ. 2550 (ลาออก)

4. นายสุนันท์ ใบตานี

พ.ศ. 16 ธ.ค. 2541 - 8 ก.ย. 2550 (ลาออก)

5. นายสมชาย อุดมสมบัติ

พ.ศ. 24 พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายสุขสันต์  ซอเสวี

7. นายสุเทพ  อิบรอฮีม

2. นายเรวัฒน์  ใบตานี

8. นายปรีชา  วงษ์ประเสริฐ

3. นายพรศักดิ์  บินการิม

9. นายซอและ  บินฮาซัน

4. นายไพโรจน์  สรศิริ

10. นายปิยะ  เรืองพานิช

5. นายปัญญา  ชาญณรงค์กุล

11. นางรัชนี  ซอเสวี

6. นายสุชาติ  วานิ

12. นางสาวรุ่งอรุณ  วงษ์ประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสมบูรณ์ เอี่ยมสมบัติ

7. นายเรวัฒน์ ใบตานี

2. นายปัญญา ชาญณรงค์กุล

8. นายสุรัตน์ บินฮาซัน

3. นายวิรัช บินฮาซัน

9. นายจรูญ จันทร์ฉาย

4. นายยาซีน เรืองพานิช

10. นายสุพจน์ จิแอ

5. นายซาการิยา เริงจินดา

11. นายไพโรจน์ สรศิริ

6. นายอุน วานิ

12. นายพรศักดิ์ บินการิม

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลหุดา


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 135 ครอบครัว  จำนวน 603 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 313 คน
 - เพศหญิง 290 คน
 - รวม 603 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 18 คน
 - เพศหญิง 12 คน
 - รวม 30 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 295 คน
 - เพศหญิง 278 คน
 - รวม 573 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 247 คน
 - เพศหญิง 219 คน
 - รวม 466 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 48 คน
 - เพศหญิง 59 คน
 - รวม 107 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลหุดา


โทรศัพท์ 02-870-6767
โทรสาร -
มือถือ 086-970-9346
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลหุดา

แผนที่ มัสยิดนูรุลหุดา

Scroll To Top