วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 11:09 น.

มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

ทะเบียนเลขที่ 156 วันที่จดทะเบียน 1 มีนาคม 2555
บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 12
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน


มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 39/10 หมู่ 5 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 12 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

156

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 มีนาคม 2555

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสง่า มานยาซิ

ตำแหน่งอิหม่าม

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม 

1. นายสง่า   มานยาซิ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายไกรพล   มานยาซิ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุรพล   วงษ์ส้มจีน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายวิทูร   สมานตระกูล

7. นายประเสริฐ   มูฮำหมัดอารี

2. นายชาตรี   ศรีวิเชียร

8. นายธเนศ   มูฮำหมัดอารี

3. นายสมศักดิ์   มานยาซิ

9.นายธีระ   ธีรจิตต์

4. นายเกษม   วงษ์ส้มจีน

10. นายไชยา   เจริญวงศ์

5. นายสวัสดิ์   บีดิ้ลและ

11. นายสมาน    วงษ์ส้มจีน

6. นายสมศักดิ์   อับดุลสมัด

12. นางสุรอยา   สมานตระกูล

   
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 24 ครอบครัว  จำนวน 54 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 25 คน
 - เพศหญิง 29 คน
 - รวม 54 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 1 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 25 คน
 - เพศหญิง 28 คน
 - รวม 53 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 11 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 26 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 14 คน
 - เพศหญิง 13 คน
 - รวม 27 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน


โทรศัพท์ 02-543-2156
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

แผนที่ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

Scroll To Top