วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 03:05 น.

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ ธ.16 วันที่จดทะเบียน 8 มิถุนายน 2498
บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ริมคลองบางกอกน้อย
ถนน - แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์- ไม่มีข้อมูล -

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์


วาระการดำรงตำแหน่ง 

นายสุเมธ  มัสอูดี
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 217 ครอบครัว  จำนวน 886 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 412 คน
 - เพศหญิง 474 คน
 - รวม 886 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 40 คน
 - เพศหญิง 45 คน
 - รวม 85 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 372 คน
 - เพศหญิง 429 คน
 - รวม 801 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 262 คน
 - เพศหญิง 289 คน
 - รวม 551 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 110 คน
 - เพศหญิง 140 คน
 - รวม 250 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์


โทรศัพท์ 02-433-1431
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

แผนที่ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

Scroll To Top