วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:15 น.

มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)

มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)

ทะเบียนเลขที่ 37 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ทับช้างล่าง ซอย มอเตอร์เวย์ 9
ถนน คู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)


มัสยิดเนี๊ยะมะตุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  36 หมู่ 10  ตรอกคลองทับช้างล่าง   ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง   กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

37

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

4   สิงหาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอาห์หมัดยูซบ   บุญมาเลิศ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายอับดุลการีม       บัดดีน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอับดุลฮามิด       หวังมี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอาห์หมัดยูซบ   บุญมาเลิศ

พ.ศ.        2492

2. นายฮัจยียะฟัตร       เอี่ยมวรรณ

พ.ศ.       

3. นายการีม        โมหมัดดีน

พ.ศ         เดิม - 2521

4. นายอาลี          ทรงศิริ

พ.ศ.        2521

5. นายอดุลย์        ทรงศิริ

พ.ศ.        2541 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายอับดุลการีม       บัดดีน

พ.ศ.       2492

2.นายหมัด             พุ่มเพ็ชร

พ.ศ.       

3. นายสมนึก          ปานนิล

พ.ศ.      เดิม - 2547

4. นายจารุวัตร์     พิมพิสัย

พ.ศ.       2547 – 5 สิงหาคม 2548

5. นายวิทยา         บินหะยีอับดุลรามัน

พ.ศ.       2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอับดุลฮามิด       หวังมี

พ.ศ.       2492

2. นายสมาน              มานชู

พ.ศ.       

3. นายสมศักดิ์          พูลสิน

พ.ศ.      2539 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายชาญชัย     พุ่มประดิษฐ์

7. นายดาเรส      พิมพิสัย

2. นายสมัย         บินหะยีอับดุลรามัน

8. นายจิตสวัสดิ์      อัสอารีย์

3. นายอาดำ        ทรงศิริ

9. นายสมเจตน์        มิดำ

4. นายอนุรักษ์         หวังเสรี

10. นายสมศักดิ์      หวังบู่

5. นายวัชรินทร์     หวังตะเหลบ

11. นายกิตติ            โมหมัดตาเฮด

6. นายวินัย           หวังเกษม

12. นายอุดม         อรุณพูลทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายชาญชัย     พุ่มประดิษฐ์

7. นายอนุรักษ์         หวังเสรี

2. นายสมัย         บินหะยีอับดุลรามัน

8. นายกิตติ            โมหมัดตาเฮด

3. นายวินัย           หวังเกษม

9. นายจิตสวัสดิ์      อัสอารีย์

4. นายวัชรินทร์     หวังตะเหลบ

10. นายดาเรส      พิมพิสัย

5. นายอุดม         อรุณพูลทรัพย์

11. นายสมศักดิ์      หวังบู่

6. นายสมเจตน์        มิดำ

12. นายอาดำ        ทรงศิริ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1.นายสมัย         บินหะยีอับดุลรามัน

7.นายกิตติ            โมหมัดตาเฮด

2.นายชาญชัย     พุ่มประดิษฐ์

8.นายสมเจตน์        มิดำ

3.นายดาเรส      พิมพิสัย

9.นายราวี          สิงสาหัส

4.นายอนุรักษ์         หวังเสรี

10.นายวินัย           หวังเกษม

5.นายหาญศึก      ทับทรวง

11.นายวรวุฒิ     สุขถาวร

6.นายวิทยา      บินหะยีอับดุลรามัน

12.นายจิตสวัสดิ์      อัสอารีย์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 331 ครอบครัว  จำนวน 1,405 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 665 คน
 - เพศหญิง 740 คน
 - รวม 1,405 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 131 คน
 - เพศหญิง 143 คน
 - รวม 274 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 534 คน
 - เพศหญิง 597 คน
 - รวม 1,131 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 443 คน
 - เพศหญิง 487 คน
 - รวม 930 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 91 คน
 - เพศหญิง 110 คน
 - รวม 201 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)


โทรศัพท์ 02-735-7159
โทรสาร -
มือถือ 087-981-7795,081-832-0058
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)

แผนที่ มัสยิดเนียะม่าตุ้ลอิสลาม  (ทับช้างล่าง)

Scroll To Top