วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 21:03 น.

มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)

มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)

ทะเบียนเลขที่ 49 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามคำแหง 60 (หมู่บ้านสวนสน)
ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)


มัสยิดดารุลอีบาดะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 49 ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

49

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16   กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีสง่า     บุญมาเลิศ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีแม      บุญมาเลิศ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอับดุลเลาะห์    บุญมาเลิศ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีสง่า     บุญมาเลิศ

พ.ศ     .2492

2. นายอะห์หมัด     บุญมาเลิศ

พ.ศ.     เดิม - 2541

3. นายสนิท    บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2541 -2551

4. นายสุธรรม    บุญมาเลิศ

พ.ศ.   2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีแม      บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2492

2. นายสะมะแอ     พ่วงศิริ

พ.ศ.     

3. นายวัฒยา        บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2515

4. นายสนิท         บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2519 - 2546

5. นายปรีดี         บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอับดุลเลาะห์    บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2492

2. นาประเสริฐ        บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2515

3. นายพิชิต            สอนเขียว

พ.ศ.     2519 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายอรุณ  บุญมาเลิศ

7. นายสนิท  สอนเขียว

2. นายมาโนช  บุญมาเลิศ

8. นายประเสริฐ  สอนเขียว

3. นายสมาน  บุญมาเลิศ

9. นายบุญชม  วงษ์ศรี

4. นายสุรชัย  บุญมาเลิศ

10. นายประสิทธิ์  หร่นเต๋

5. นายประวัติ  บุญมาเลิศ

11. นายชม  บุญมั่น

6. นายดิเรก  บุญมาเลิศ

12. นายปรีชา  ชุ่มชื่น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายอรุณ            บุญมาเลิศ

7. นายสนิท            สอนเขียว

2. นายมาโนช         บุญมาเลิศ

8. นายประเสริฐ       สอนเขียว

3. นายสมาน           บุญมาเลิศ

9. นายบุญชม          วงษ์ศรี

4. นายสุรชัย           บุญมาเลิศ

10. นายประสิทธิ์      หร่นเต๋

5. นายประวัติ          บุญมาเลิศ

11. นายชม             บุญมั่น

6. นายดิเรก             บุญมาเลิศ

12. นายปรีชา          ชุ่มชื่น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายอรุณ            บุญมาเลิศ

7. นายวรชัย      บุญมั่น

2. นายดิเรก             บุญมาเลิศ

8. นายสมาน     บุญมาเลิศ

3. นายสนิท            สอนเขียว

9. นายสุรชัย       บุญมาเลิศ

4. นายประวัติ          บุญมาเลิศ

10. นายหมัด           ยะโกบ

5. นายบุญชม          วงษ์อารี

11. นายเกษม       บุญมัน

6. นายมาโนช         บุญมาเลิศ

12. นายปรีชา      ชุ่มชื่น

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 484 ครอบครัว  จำนวน 2,443 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,196 คน
 - เพศหญิง 1,247 คน
 - รวม 2,443 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 111 คน
 - เพศหญิง 102 คน
 - รวม 213 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,085 คน
 - เพศหญิง 1,145 คน
 - รวม 2,230 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 917 คน
 - เพศหญิง 935 คน
 - รวม 1,852 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 168 คน
 - เพศหญิง 210 คน
 - รวม 378 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)


โทรศัพท์ 02-735-2412
โทรสาร 02-375-4951
มือถือ 083-984-1077 , 086-880-1284
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)

แผนที่ มัสยิดดารุลอีบาดะห์  (หัวหมากน้อย)

Scroll To Top