วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 05:29 น.

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)

ทะเบียนเลขที่ 84 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย คานเรือ
ถนน สามเสน 23 แขวง ถนนนครไชยศรี
เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)


มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

183  ซอยสามเสน  23 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

เลขหมายทะเบียน

84

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  ตุลาคม   2496

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮัจยีอับดุลลา         กาซิม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮามีบุลเลาะห์        อับดุลลา

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอิสลียัน                 มาณี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายฮัจยีอับดุลลา       กาซิม

พ.ศ.     2496

2.นายการีม                   ขันวิธี

พ.ศ.     2496  -  3  ต.ค.2534

3.นายวิรัตน์                  เอี่ยมฉลาด

พ.ศ.     2534  -  26 มี.ค.2548

4.นายหวัง                    ซอหมัด

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายฮามีบุลเลาะห์      อับดุลลา

พ.ศ.     2496

2.นายเล็ก                      พิมพ์ตระกูล

พ.ศ.     2496  -  27 ต.ค.2534

3.นายศุภเกียรติ             เกิดอยู่

พ.ศ.     2534  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอิสลียัน               มาณี

พ.ศ.     2496

2. นายสงัด                    รอดเปรม

พ.ศ.     2496  -  20 พ.ค.2548

3. นายอรุณ                   สมบุญยิ่ง

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายเกริก  เกิดอยู่

5. นายมลรัฐ  อ่ำราเฮม

2. นายศรายุทธ  เกิดอยู่

6. นางลำละ  ซอหมัด

3. นายชัยวัฒน์  ไตรยะพานิช

7. นางสินีนาถ  ไตรยะพานิช

4. นายชัยณรงค์  นาเงิน

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1.นายภิเษก                   เกิดอยู่

7.นายมะนอ            เจ๊ะแล๊ะ

2.นายคมสัน                 เกิดอยู่

8.นายชัยณรงค์        นาเงิน

3.นายคมกริช               เกิดอยู่

9.นายมลรัฐ            อ่ำราเฮม

4.นายเกริก                   เกิดอยู่

10.นายพีรยศ          อ่ำราเฮม

5.นายศรายุทธ              เกิดอยู่

11.นางลำละ           ซอหมัด

6.จ.ส.อ.ชัยวัฒน์           ไตรยะพานิช

12.นางรัตนา           อ่ำราเฮม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายศรายุทธ             เกิดอยู่

5.นายมลรัฐ            อ่ำราเฮม

2. นายหวัง                    ซอหมัด

6.นายพีรยศ           อ่ำราเฮม

3. นายภิเษก                  เกิดอยู่

7.นายชัยณรงค์        นาเงิน

4.นายสมาน                  แหลมคม

 


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 22 ครอบครัว  จำนวน 67 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 43 คน
 - เพศหญิง 24 คน
 - รวม 67 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 43 คน
 - เพศหญิง 24 คน
 - รวม 67 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 29 คน
 - เพศหญิง 12 คน
 - รวม 41 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 14 คน
 - เพศหญิง 12 คน
 - รวม 26 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)


โทรศัพท์ 0-2585-3166
โทรสาร -
มือถือ 08-6546-1335
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (บางกระบือ)

Scroll To Top