วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:28 น.

มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)

มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)

ทะเบียนเลขที่ 157 วันที่จดทะเบียน 8 พฤษภาคม 2555
บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)


มัสยิดอัลมาดานี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  280 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร   10510

เลขหมายทะเบียน

157

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

8 พฤษภาคม 2555

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอับดุลเราะห์มาน   เดชเลย์

-

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอับดุลเราะห์มาน   เดชเลย์

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายโมฮัมมัด ริซวัน   กาซิม

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายมะฮาหมัดฮานิฟ   บินฮานิฟ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายโมฮัมมัด อาซีฟ   รัตนเรืองตระกูล

4. นายอดิเรก   เดชเลย์

2. นายโมฮัมมัด   ยูนิต

5. นายศราวุธ   นันทสิลป์

3. นายอารี   เดชเลยื

6. นายสมศิริ   มะหะหมัด

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 43 ครอบครัว  จำนวน 129 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 78 คน
 - เพศหญิง 51 คน
 - รวม 129 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 2 คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 4 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 76 คน
 - เพศหญิง 49 คน
 - รวม 125 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 67 คน
 - เพศหญิง 42 คน
 - รวม 109 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 9 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 16 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 085-080-9496
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)

แผนที่ มัสยิดอัลมาดานี  (มัซกัร)

Scroll To Top