วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:41 น.

มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)

 • Current

มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)

ทะเบียนเลขที่ 144 วันที่จดทะเบียน 12 กรกฎาคม 2537
บ้านเลขที่ 552 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 46
ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)


มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 552 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขหมายทะเบียน

144

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

12 กรกฎาคม 2537

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายทวีศักดิ์ ซอเซวี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายประเสริฐ แป๊ะสมัน    

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมชาย ซอเซวี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายทวีศักดิ์ ซอเซวี

พ.ศ.   6 ต.ค. 2536

2. นายสุดิน ยังโซ๊ะ

3. นายเรืองศักดิ์ ซอเซวี

 15 ส.ค. 2541 - 21 ก.ค. 2561

4 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายประเสริฐ แป๊ะสมัน   

พ.ศ.   6 ต.ค. 2536 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมชาย ซอเซวี

พ.ศ.   6 ต.ค. 2536 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายการีม เลิศปัญญา

7. นายสวาท ดาราฉาย

2. นายเรืองศักดิ์ ซอเซวี

8. นายอดุลย์ ผิวดี

3. นายณรงค์ รักวงศ์

9. นายสนั่น ดาราฉาย

4. นายหวัง หลวงวิสัย

10. นายประสิทธิ์ แป๊ะสมัน

5. นายอนันต์ ค่อนละมัย

11. นางสมใจ ซอเซวี

6. นายสุรใจ ซอเซวี

12. นางทวีพร ซอเซวี

 • ตำแหน่งคณะกรรมการ พ.ศ. 2560  หมดวาระ 3 มีนาคม 2564
 • 1.นายการีม    เลิศปัญญา
 • 2.นายอดุลย์    ผิวดี
 • 3.นายณรงค์  รักวงค์
 • 4.นายวิชัย      ซอเซวี
 • 5.นายสุชาติ    พันธ์ุสะอาด
 • 6.นายประสิทธิ์ แป๊ะสมัน
 • 7.นายหวัง หลวงวิสัย
 • 8.นายสนั่น ดาราฉาย
 • 9.นายสวาท ดาราฉาย
 • 10.พลฯสุรใจ ซอเซวี
 • 11.นางทวีพร ซอเซวี
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 128 ครอบครัว  จำนวน 526 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 270 คน
 - เพศหญิง 256 คน
 - รวม 526 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 40 คน
 - เพศหญิง 26 คน
 - รวม 66 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 230 คน
 - เพศหญิง 230 คน
 - รวม 460 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 193 คน
 - เพศหญิง 178 คน
 - รวม 371 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 37 คน
 - เพศหญิง 52 คน
 - รวม 89 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)


โทรศัพท์ 02-322-7823
โทรสาร -
มือถือ 081-256-3975
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)

แผนที่ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน  (หมู่่บ้านมิตรภาพ)

Scroll To Top