วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 11:41 น.

มัสยิดอินโดนีเซีย

 • มัสยิดอินโดนีเซีย

  มัสยิดอินโดนีเซีย

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดอินโดนีเซีย

  มัสยิดอินโดนีเซีย

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดอินโดนีเซีย

ทะเบียนเลขที่ 85 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สนามคลี
ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี
เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอินโดนีเซีย


มัสยิดอินโดนิเซีย

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  73/1   ซอยโปโล 5   ถนนวิทยุ   แขวงลุมพินี     เขตปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร   10330

เลขหมายทะเบียน

85

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29    ตุลาคม  2596

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮายี     สาและฮ์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสุเทพ    นันทเดช

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอาลี   บินฮายีโนร์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

            เมื่อ 100 ปีกว่ามานี้มุสลิมชาวยวาหรือชวาชนชาติชนชาติเชื้อสายจากประเทศอินโดนิเซียได้ย้ายภูมิลำเนาเดิมบางส่วนมาอาศัยพักพิงในประเทศไทยรุ่นแรกรวมกลุ่มพักอาศัยที่บริเวณตรอกโรงน้ำแข็งอำเภอบางรักกรุงเทพมหานครรุ่นสองมารวมกลุ่มตั้งรกรากที่ซอยโปโลเกลียดปทุมวันกรุงเทพมหานคร(ตำบลปทุมวันตอนริมคลองเตย) กระจายอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนซอยรางน้ำบ่อนไก่สะพานหัวช้างสะพานไม้ห้างคอนแวนต์ซึ่งแต่ละครอบครัวมีอาชีพค้าขายทำสวนขับรถเป็นต้นแต่จากแรงศรัทธาต่อเอกองค์ อัลเลาะห์ (ซ.บ.) โดยอีหม่าม อัลมัรฮูมฮัจยีซาและห์ ได้แบ่งที่ดินเช่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามแปลงหมายเลข 19 ก. เนื้อที่ทางทิศเหนือ 10.65 เมตรทิศใต้ 10.30 เมตรทิศตะวันออก 13.20 เมตรและทิศตะวันตก 13.20 เมตรรวมที่ดิน 49 ตารางวาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินและงานก่อสร้างมัสยิดเป็นอาคารไม้สองชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2492 อีหม่ามฮัจยีอาลี บินนรุและคณะกรรมการ ทำเรื่องโอนสิทธิ์เลขที่ทะเบียนบ้านต่อสำนักงานส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งนำเรื่องขอตั้งชื่อกับสถานทูตอินโดนีเซียโดย ฯพณฯ พูดอนุมัติตั้งชื่อมัสยิดอินโดนิเซียตามความเป็นจริงเพื่อชาติเดียวกัน(ตามทะเบียนเลขที่ 85 ของกรมศาสนา) จากการใช้งานทางศาสนกิจหรือสาธารณะชุมชนมีสภาพชำรุดสุดโทรมและมีการซ่อมแซมมาหลายครั้งให้คงสภาพใช้งานได้ตามสภาพประกอบกับพื้นที่มีความจำกัดนอกจากใช้ทำละหมาดชั้นล่าง จัดเป็นโรงเรียนสอนศาสนาและที่เก็บเครื่องใช้ต่างๆอีกทั้งบริเวณโดยรอบใกล้เคียงมัสยิด จะมีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนักธุรกิจเข้ามาใช้ทำศาสนกิจเป็นจำนวนมาก

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายฮายี     สาและฮ์

พ.ศ    2496

2. นายอาลี     บินนุร

พ.ศ.   2525

3. นายวิสิทธิ์    บินซำซี

พ.ศ.   2536

4. นายสมพร    นัยเนตร

พ.ศ.   2539 – 3 สิงหาคม 2554

5.                             (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสุเทพ    นันทเดช

พ.ศ.     2496

2. นายสง่า      มินมูซา

พ.ศ.     2525

3. นายมัดราวี   บินสมาน

พ.ศ.     2536

4. นายวินัย    นัยเนตร

พ.ศ.    2540 – 3 สิงหาคม 2554

6.                                (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอาลี   บินฮายีโนร์

พ.ศ.     2496

2. นาอาบูละกา    ดายิ

พ.ศ.     2525 – 10 กันยายน 2531

3. นายอารีย์        บินสมาน

พ.ศ.     2536 – 3 สิงหาคม 2554

4.                         (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายกวิน     บินหะซัน

7. นายอณุโรจน์      กามิด

2. นายสมศักดิ์    เตวิทย์

8. นายสมหมาย      เจ๊ะเต๊ะ

3. นายบำรุงศักดิ์     กามิด

9. นายปัญญา       เจริญร่าง

4. นายอารี          ดายิ

10. นางกาหลง     กามิด

5. นายมานิต     บนซามิน

11. นางสมรัก    บินอุมาร์

6. นายสมาน     มุสรีเกน

12. นางสาววัชรินทร์    กามิด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายกวิน     บินหะซัน

7. นายอารี          ดายิ

2. นายสมศักดิ์    เตวิทย์

8. นายประเสริฐ     มุสรีเกน

3. นายอาณา    เอชเอ

9. นายมานิต     บนซามิน

4. นายบำรุงศักดิ์     กามิด

10. นางกาหลง     กามิด

5. นายสมาน     มุสรีเกน

11. นางสมรัก    บินอุมาร์

6. นายสมหมาย    เจ๊ะเต๊ะ

12. นางสาววัชรินทร์    กามิด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายอาณา    เอชเอ

7. นายกวิน     บินหะซัน

2. นายสมหมาย    เจ๊ะเต๊ะ

8. นายสมศักดิ์    เตวิทย์

3. นายอารี          ดายิ

9. นายบำรุงศักดิ์     กามิด

4. นายสมาน     มุสรีเกน

10. นายมานิต     บนซามิน

5. นายประเสริฐ     มุสรีเกน

11. นางสาววัชรินทร์    กามิด

6. นางกาญจนาพร    บินจาซ

12. นางสมลักษณ์    บินกรีเมน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอินโดนีเซีย


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 89 ครอบครัว  จำนวน 436 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 199 คน
 - เพศหญิง 237 คน
 - รวม 436 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 3 คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 4 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 196 คน
 - เพศหญิง 236 คน
 - รวม 432 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 127 คน
 - เพศหญิง 134 คน
 - รวม 261 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 69 คน
 - เพศหญิง 102 คน
 - รวม 171 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอินโดนีเซีย


โทรศัพท์ 0-2654-2101
โทรสาร -
มือถือ 086-050-3707
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอินโดนีเซีย

แผนที่ มัสยิดอินโดนีเซีย

Scroll To Top