วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:58 น.

มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))

มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))

ทะเบียนเลขที่ 90 วันที่จดทะเบียน 20 กุมภาพันธ์ 2499
บ้านเลขที่ 2827 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม
เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))


มัสยิดอัสสละฟียะฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  2827    ถนนเจริญกรุง   แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120

เลขหมายทะเบียน

90

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

20   กุมภาพันธ์   2499

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายยุทธ (หะยีมัสอู๊ด)   มั่นใจอารย์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสนิท       เจตนาดี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเต็น       สาโรวาท

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายยุทธ (หะยีมัสอู๊ด)   มั่นใจอารย์

พ.ศ     2499

2. นายทวี        ฟินดี้

พ.ศ.     2516 – 8 ตุลาคม 2547

3. นายการิม    พันธ์สอาด

พ.ศ.     2547 – 2559

4. นายวรพันธุ์     แสงมาน

พ.ศ.     2560 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสนิท       เจตนาดี

พ.ศ.    2499

2. นายปรีชา     หร่ายมณี

พ.ศ.    2527

3. นายอิ๊บ       พันธ์สอาด

พ.ศ.    2532 

4. นายการิม      พันธ์สอาด

พ.ศ.    2539 – 10 มีนาคม 2547

5. นายวรพันธุ์     แสงมาน

พ.ศ.     2547 – 2560

6. นายปรีดา     หร่ายมณี

พ.ศ.     2560 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเต็น       สาโรวาท

พ.ศ.    2499

2. นาดอเลาะ     โต๊ะดำ

พ.ศ.    2539 – 11 สิงหาคม 2555

3. นายอุดม        แสงมาน

พ.ศ.     2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายสุนทร      แดงบุหงา

6. นายปรีดา     หร่ายมณี

2. นายอุดม      แสงมาน

7. นายกิตติ        สาโรวาท

3. นายวิบูลย์      เหมะศิริ

8. นายวิชัย         พ่อทอง

4. นายลิขิต     สาโรวาท

9. นางวัลลา         รัตนเสวก

5. นายภูวดล     กำมณีเด่น

10. นางสาวพจณิชา    แท่งพวงทอง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายชู     บินกาซีเมน

7. นายลิขิต     สาโรวาท

2. นายไพบูลย์    วิเศษรัตน์

8. นายสาธิต     นามดี

3. นายกิตติ        สาโรวาท

9. นายโสภณ      ศรีประสาธน์

4. นายสุนทร      แดงบุหงา

10. นายประทีป     ไพทยะทัตย์

5. นายอุดม      แสงมาน

11. นายอุดม      แสงมาน

6. นายปรีดา     หร่ายมณี

12. นายชุติมา      สาโรวาท

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายมาฮัดดาร     เจซาดาล

7. นายกิตติ         สาโรวาท

2. นายอุดม           แสงมาน

8. นายเสนอ        ไพทยะทัต

3. นายสุนทร         แดงบุหงา

9. นายณรงค์       เจริญทรัพย์

4. นายประทีป      ไพทยะทัตย์

10. นายสาธิต       นามดี

5. นายอัจฉริย        สาโรวาท

11. นายณรงค์         มั่นใจอารย์

6. นายอุดม           แสงมาน

12. นายปรีดา         หร่ายมณี

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 435 ครอบครัว  จำนวน 1,773 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 879 คน
 - เพศหญิง 894 คน
 - รวม 1,773 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 40 คน
 - รวม 82 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 837 คน
 - เพศหญิง 854 คน
 - รวม 1,691 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 574 คน
 - เพศหญิง 573 คน
 - รวม 1,147 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 263 คน
 - เพศหญิง 281 คน
 - รวม 544 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))


โทรศัพท์ 026881481
โทรสาร 026881481
มือถือ 08-9930-7355
อีเมล Assalafiyahmosque@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook www.facebook.com/AssalafiyahMosque
Twitter -
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLwwTOuZkLmGy6SUObBjWBw

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))

รูปภาพ มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))

แผนที่ มัสยิดอัสสละพียะฮ์  (อ.ฟ.(ถนนตก))

Scroll To Top