วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:34 น.

มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)

มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)

ทะเบียนเลขที่ 96 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 660/114 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย จารุรัตน์
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง ถนนเพชรบุรี
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)


มัสยิดเนียะมาตุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  660/114   ซอยจารุรัตน์    แขวงถนนเพชรบุรี   เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร   10400

เลขหมายทะเบียน

96

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

06   ธันวาคม 2501

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายซุโก๊ด   แปจิตต์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายวิโรจน์   แสงวิมาน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮับ      เซ็มแม้นหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายซุโก๊ด   แปจิตต์

พ.ศ     2501

2. นายสมชาย     แพจิตต์

พ.ศ.     2533 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายวิโรจน์   แสงวิมาน

พ.ศ.    2501

2. นายวิชัย      หวังพิทักษ์

พ.ศ.    2525     

3. นายสมศักดิ์    มาลามาน

พ.ศ.    2547 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮับ      เซ็มแม้นหมัด

พ.ศ.    2501

2. นาฟีน      บินฮาซัน

พ.ศ.    2525 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายกฤษดา      บินฮาซัน

4. นางสาวสาลินี     นานา

2. นายซอและ       มุดเซ็น

5. นางสาวจันทิมา    นานา

3. นางสุนิสา        มาลามาน

6. นางสาววราพร     นานา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายปรีชา       แพจิตต์

4. นางสาวสาลินี     นานา

2. นายสมชาย     สุ่นหอม

5. นางสาวจันทิมา    นานา

3. นางสุนิสา        มาลามาน

6. นางสาววราพร     นานา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2533

1. นายสามารถ      บุญธราทิพย์

7. นายสง่า      จันทร์ละออ

2. นายสมพงษ์      มะเฮง

8. นายโกมล     สายสีนวล

3. นายสุนทร      มะเฮง

9. นายปรีชา       แพจิตต์

4. นายมานัย       หวังเกษม

10. นายสุโก๊ด     แพจิตต์

5. นายเหลือ      หอมหวล

11. นางสาวสุรีย์    อาดำ

6. นายอัสอารี      อาดำ

12. นางสาวดอเยาะ    วงษ์หวังจันทร์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 10 ครอบครัว  จำนวน 13 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 5 คน
 - รวม 13 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 5 คน
 - รวม 13 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 6 คน
 - เพศหญิง 3 คน
 - รวม 9 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 2 คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 4 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)


โทรศัพท์ 0-2651-6840
โทรสาร -
มือถือ 08-9125-7865
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)

แผนที่ มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม  (มักกะสัน)

Scroll To Top