วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:09 น.

มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)

มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)

ทะเบียนเลขที่ ธ.17 วันที่จดทะเบียน 13 สิงหาคม 2500
บ้านเลขที่ 656 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย หลังสวนสมเด็จย่าฯ
ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน
เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)


มัสยิดกูวติลอิสลาม(ตึกแดง)

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 656 ซอยหลังสวนสมเด็จย่าฯ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขหมายทะเบียน

17

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13 สิงหาคม 2500

ผู้ขอจดทะเบียน

1.หะยียูซุฟ          สาสนกุล

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายอิมรอน      สาสนกุล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายนาวี            สาสนกุล

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

               ปี พ.ศ. 2495ชนมุสลิมจากตำบลต่างๆ ตามอำเภอชั้นนอกได้อพยพมาตั้งภูมิลำเนาอยู่บริเวณเชิงสะพานดาวคะนอง   จังหวัดธนบุรี(ในสมัยนั้น) ในปี พ.ศ. 2497  พี่น้องมุสลิมได้พร้อมใจกันสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ  โดยสร้างเป็นบ้านเรือนไม้ชั้นครึ่ง  ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานดาวคะนอง  ในที่ดินเช่า  โดยมี ตวนฮัจยีอุสมาน  โนรันต์  เป็นอิหม่ามพร้อมด้วยสัปปุรุษประมาณ 30 ครอบครัวใช้ชื่อมัสยิดว่า  มัสยิดอัตตักวาดาวคะนอง

          ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ปรากฏที่ดินเช่าถูกไล่ที่  เรื่องความเดือดร้อนของมัสยิดฯ นี้ได้รู้ถึง  อัลมัรฮูม  นายห้างสมหวัง  วรรณศิริกุล (บิดาของ ส.ส. ฮัจยีสุวัฒน์ วรรณศิริกุล)  ท่านเห็นความสำคัญของมัสยิดและความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของพี่น้องมุสลิมกลุ่มนี้ท่านจึงได้สละยกที่ดินอุทิศให้สร้างมัสยิดอัตตักก์วา  หลังใหม่ขึ้นในที่ดินของท่าน  อยูที่ถนนประชาอุทิศ  ซอยซาปัน 1 (ซอย 61)  แขวงบางมด   ในเนื้อที่  100 ตารางวา  และบริจาคเงินสด  อีกจำนวนหนึ่ง  พร้อมทั้งจัดสรรที่ดินของท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแบ่งขายให้กับสัปปุรุษที่ย้ายมาจากดาวคะนอง  เพื่ออยู่อาศัยและสร้างชุมชนมุสลิมขึ้นใหม่

              ในปี  พ.ศ. 2512  วันอาทิตย์ที่ 2  มีนาคม พ.ศ. 2512 ได้ประกอบพิธีวางศิลารากฐาน  โดยอดีตท่านจุฬาราชมนตรี  ต่วน  สุวรรณศาสตร์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และใช้ชื่อมัสยิดหลังนี้ว่า มัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยียูซุฟ       สาสนกูล

พ.ศ.             2500

2. นายอิมรอน          สาสนกูล

พ.ศ.             2500-15 มิ.ย. 2543

3. น.ต. นาวิน            สาสนกูล

พ.ศ.             2546-ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายอิมรอน                สาสนกูล

พ.ศ.             2500

2.นายแอบ                   สาสนกูล

พ.ศ.             2500

3.น.ต.นาวิน                  สาสนกูล

พ.ศ.             2500-14ต.ค.2544

4. นายสมาน             สิทธิพิทักษ์

พ.ศ.               2546

5. นายเวชกิจ            กองแก้ว

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายนาวี                     สาสนกูล

พ.ศ.            2500

2. นายอารี                      สมบูรณ์

พ.ศ.                2541-ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายอารีย์  วงศ์อารยะ

6. นายกฤษดา  วงศ์อารยะ

2. นายนาวี  สิทธิพิทักษ์

7. พล.ต.ต.เล็ก  วงศ์อารยะ

3. นายประยงค์  มาลาวัฒนา

8. นายธาร  ชองกูเลีย

4. นายธานี  ฟูกิจกาญจน์

9. นายสุเทพ  ชองกูเลีย

5. น.อ.วรานนท์  สิทธิพิทักษ์

10. นายมนัส  นานา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายธานี ฟูกิจกาญจน์

6. นายประยงค์ มาลาวัฒนา

2. นายนาวี สิทธิพิทักษ์

7. น.อ.วรานนท์ สิทธิพิทักษ์

3. นายสำเริง บินยูนุส

8. นายโมทนา สิทธิพิทักษ์

4. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

9. นายกฤษดา วงศ์อารยะ

5. นายสมศักดิ์ วงศ์อารยะ

10. นายสมาน สิทธิพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายสมศักดิ์       วงศ์อารยะ

5.นายประยงค์        มาลาวัฒนา

2. นายนาวี             สิทธิพิทักษ์

6.นายสำเริง            บินยูนุส

3. นายอารีย์           วงศ์อารยะ

7.นายธานี                ชูกิจกาญจน์

4.น.อ. วรานนท์     สิทธิพิทักษ์

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 17 ครอบครัว  จำนวน 17 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 17 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 17 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 17 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 17 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 4 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 4 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 13 คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม 13 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)


โทรศัพท์ 02-438-2824
โทรสาร -
มือถือ 087-917-2365
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)

แผนที่ มัสยิดกูวติลอิสลาม  (ตึกแดง)

Scroll To Top