วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:25 น.

มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)

มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)

ทะเบียนเลขที่ 71 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 1867 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย วัดจันทน์ใน
ถนน - แขวง วัดพระยาไกร
เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)


มัสยิดดารุลอาบีดีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 1867   ตรอก วัดจันทร์ใน    แขวงวัดพระยาไกร    เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร 10120

เลขหมายทะเบียน

71

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

15   พฤศจิกายน    2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมันโซร์ด   บินหะยีไซมันอาบิดีน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูฮามัดซอและห์   บินหะยีมันโซร์ด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายประสิทธิ์            สุรัตนะกุล

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีมันโซร์ด   บินหะยีไซมันอาบิดีน

พ.ศ     .2492

2. นายฟัด            บินหะยีอาวัง

พ.ศ.    

3. นายมะหะมุด    บินอิดริส

พ.ศ.     เดิม – 10  พฤษภาคม 2551

4. นายสุขุม           เด่นประภา

พ.ศ.     2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมูฮามัดซอและห์   บินหะยีมันโซร์ด

พ.ศ.      2492

2. นายอนุมัติ              อนันทสูตร

พ.ศ.      2525

3. นายสำราญ             สรรพสมาน

พ.ศ.      2544 – 21  เมษายน  2554

4. นายประพด          รักสกุล

พ.ศ.       2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายประสิทธิ์            สุรัตนะกุล

พ.ศ.      2492

2. นาสุเทพ                สุรัตนะกุล

พ.ศ.      2533 – 4  ธันวาคม  2551

3. นายสุชาติ               ปิยะชัยรัตน์

พ.ศ.     2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายพงษ์ศักดิ์       สาโรวาท

7. นายสาธิต      ศาสนวิบูลย์

2. นายชรินทร์        อนังรัสดี

8. นายสุเมธ       เด่นประภา

3. นายสุนทร         สุรัตนะกุล

9. นายอัยการ      จันทร

4. นายปรีชา         จิราพันธุ์

10 นายสมศักดิ์     บาราเฮม

5. นายดนัย        ยุทธมนตรี

11. นายนวมินทร์     สมานสิน

6. นายประยุทธ      ยามาลี

12. นายอาภา         ทวีสุข

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1. นายสุกรี่         ศาสนวิบูลย์

7. นายชรินทร์        อนังรัสดี

2. นายประสพ       กอบบุญกิจ

8. นายสุนทร         สุรัตนะกุล

3. นายชาลี        แสงมาลย์

9. นายสุขุม          เด่นประภา

4. นายอนิรุธ         หมัดป้องตัว

10. นายพงษ์ศักดิ์       สาโรวาท

5. นายธีระศักดิ์      หวังพิบูล    

11. นายวิทยา          สมานสิน

6. นายณรงค์         สรรพสมาน

12. นายประภาส      รักสกุล

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2532

1. นายวิทยา     สมานสิน

7. นายฉันท์         สุ่นกุล

2. นายสำราญ     สรรพสมาน

8. นายประเสริฐ     สิงห์สุมาลี

3. นายบรรจง      มณีนพรัตน์

9. นายสุขุม          เด่นประภา

4. นายสุรินทร์         เด่นประภา

10. นายชาลี        แสงมาลย์

5. นายพงษ์ศักดิ์       สาโรวาท

11. นายณรงค์        ศาสนวิบูลย์

6. นายสุกรี่         ศาสนวิบูลย์

12. นายประสพ       กอบบุญกิจ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 230 ครอบครัว  จำนวน 767 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 364 คน
 - เพศหญิง 403 คน
 - รวม 767 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 25 คน
 - รวม 52 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 337 คน
 - เพศหญิง 378 คน
 - รวม 715 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 236 คน
 - เพศหญิง 216 คน
 - รวม 452 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 101 คน
 - เพศหญิง 162 คน
 - รวม 263 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)


โทรศัพท์ 026732981
โทรสาร -
มือถือ 08-1642-0486
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)

แผนที่ มัสยิดดารุลอาบิดิน  (ตรอกจันทน์)

Scroll To Top