วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 23:32 น.

มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)

มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน เฉลิมพระเกียรติ แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)


โทรศัพท์ 02-721-6313
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)

แผนที่ มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิลอิสลาม  (ฟื้นฟูมรดกอิสลาม)

Scroll To Top