วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:24 น.

มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)

มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)

ทะเบียนเลขที่ 150 วันที่จดทะเบียน 14 มิถุนายน 2545
บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชิงสะพานทับช้างคลองล่าง
ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)


มัสยิดดารุนนาอีม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 39/17 ซอยเชิงสะพานทับช้างคลองล่าง ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10250

เลขหมายทะเบียน

150

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14  มิถุนายน 2545

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอภิวัฒน์    พิณทอง

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายนาวาวี     โมหมัดดีน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุเทพ      หมัดตอเฮด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอภิวัฒน์      พิณทอง

พ.ศ.  17 สิงหาคม 2545 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายนาวาวี        โมหมัดดีน

พ.ศ.  17 สิงหาคม 2545 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุเทพ         หมัดตาเฮด

พ.ศ.  17 สิงหาคม 2545 - ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายเรวัตร        ดาลี

6. นายถวิล         ผู้บังเกิดผล

2. นายชาติชาย     มานชู

7. นายจักรพันธ์        พิณทอง

3. นายอนันต์       มัดตาเฮด

8. นายศรัณย์           เทียรพิทักษ์กุล

4. นายสมทรง      ภู่พูลลาภ

9. นายสุพจน์           ผู้บังเกิดผล

5. นายยูซบ         โต๊ะซัม

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 123 ครอบครัว  จำนวน 325 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 173 คน
 - เพศหญิง 152 คน
 - รวม 325 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 34 คน
 - เพศหญิง 19 คน
 - รวม 53 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 139 คน
 - เพศหญิง 133 คน
 - รวม 272 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 112 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 216 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 29 คน
 - รวม 56 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)


โทรศัพท์ 02-368-2593
โทรสาร -
มือถือ 089-486-5343
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)

แผนที่ มัสยิดดารุนนาอีม  (ทับช้างเชิงสะพาน)

Scroll To Top