วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:32 น.

มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์

มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 162 วันที่จดทะเบียน 22 กันยายน 2557
บ้านเลขที่ 8/17 หมู่ที่ 16
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน บึงขวาง แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์มัสยิดนูรู้ลญันนะฮ์

ที่ตั้ง 

เลขที่ 8/17  หมู่ 16    ถนนบึงขวาง  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

162

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

22 กันยายน 2557

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเกษม  วงษ์อารี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสุดใจ  มะหะหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเกษร  มูฮำหมัดตอเฮต

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 การก่อสร้าง

   ดำเนิการก่อสร้าง ในปี พศ 2557

 

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายเกษม   วงษ์อารี

พ.ศ      2557-ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายสุดใจ มะหะหมัด

พ.ศ.     2557-ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเกษร  มูฮำหมัดตอเฮต

พ.ศ.     2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน 

1.นายประสพสุข  ศรีสอาด 

7. นายลำดวน   มะมูฮัมหมัด

2.นายประเสริฐ    บางใหญ่

8. นายสมศักดิ์  แดงโกเมน 

3.นายสมศักดิ์     บุญมี 

9. นายสะอาด   โซ๊ะมณี 

4.นายชูศักดิ์       ครองศิริกุล 

10.นาย อารี      ผดุงฮะ 

5.นายประสิทธิ์    หนูวอ 

11.นายอำนวย   จั่นมา

6.นายมนตรี        วงษ์อารี 
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 419 ครอบครัว  จำนวน 1,133 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 561 คน
 - เพศหญิง 572 คน
 - รวม 1,133 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 104 คน
 - เพศหญิง 98 คน
 - รวม 202 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 457 คน
 - เพศหญิง 474 คน
 - รวม 931 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 384 คน
 - เพศหญิง 370 คน
 - รวม 754 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 73 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 177 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 0860720093 อิหม่าม ผู้จัดทำ 089 529 9617
อีเมล kunpol24@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100006312399259 อำพล เจริญชัย
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์

Scroll To Top