วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:41 น.

มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)

มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)

ทะเบียนเลขที่ 39 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)


มัสยิดอัลอ้าลาวี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู่ 7 ซอยคลองบ้านม้า ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

39

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายยะฟัด    ชุ่มชื่น

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเตาฟีก    นาคนาวา

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุไลมาน   มิดำ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายยะฟัด    ชุ่มชื่น

พ.ศ     .2492

2. นายประยูร   มิดำ

พ.ศ.     2541 - 2548

3. นายพิสิษฐ์     อรุณพูลทรัพย์

พ.ศ.     2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเตาฟีก    นาคนาวา

พ.ศ.      2492

2. นายหวังหมัด   อาดำ

พ.ศ.     

3. นายสมาน      ทรงศิริ

พ.ศ.      เดิม

4. นายบุญชู       สุขเจริญ

พ.ศ.     2541 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุไลมาน   มิดำ

พ.ศ.      2492

2. นามูซา      กาขาว

พ.ศ.      

3. นายอาลี       นาคนาวา

พ.ศ.     เดิม – 12   เมษายน 2548

4. นายสมศักดิ์     บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2549 – ปัจจุบัน       

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายฟารีด  มาลีพันธุ์

7. นายประเสริฐ  มาลีพันธ์

2. นายอับดุลเลาะมาน  ชุ่มชื่น

8. นายสมบัติ  เซ็นสมบูรณ์

3. นายสมชาย  ทรงศิริ

9. นายมูซา  บุญมาเลิศ

4. นายสมศักดิ์  ชุ่มชื่น

10. นายอนุชา  มิดำ

5. พลฯ สุธรรม  อรุณพูลทรัพย์

11. นายมานิต  อับดุลเลาะห์

6. นายทวีลาภ  มาลัง

12. นายสราวุธ  มัดดิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมชาย     ทรงศิริ

7. นายประเสริฐ     สุขเจริญ

2. ว่าที่ ร.ต. องอาจ    งามมานะ

8. นายมานิต        อับดุลเลาะห์

3. นายสละ       มัดดิน

9. นายทวีลาภ     มาลัง

4. นายสมบัติ      เซ็นสมบูรณ์

10. นายอับดุรเราะห์มาน    ชุ่มชื่น

5. นายมูซา        บุญมาเลิศ

11. นายสุธรรม     อรุณพูลทรัพย์

6. นายฟารีด       มาลีพันธ์

12. นายสุนทร       อาดำ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสว่าง          บุญมาเลิศ

7. นายมูซา      บุญมาเลิศ

2. นายสมชาย     ทรงศิริ

8. นายทวีลาภ     มาลัง

3. นายองอาจ    งามมานะ

9. นายปรีชา     บุญมาเลิศ

4. นายสละ       มัดดิน

10. นายสุธรรม     อรุณพูลทรัพย์

5. นายประสิทธิ์      ศาสนเมธา

11. นายสุนทร       อาดำ

6. นายฟารีด          มาลีพันธ์

12. นายอับดุรเราะห์มาน    ชุ่มชื่น
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 295 ครอบครัว  จำนวน 1,111 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 558 คน
 - เพศหญิง 553 คน
 - รวม 1,111 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 98 คน
 - เพศหญิง 72 คน
 - รวม 170 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 460 คน
 - เพศหญิง 481 คน
 - รวม 941 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 396 คน
 - เพศหญิง 384 คน
 - รวม 780 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 64 คน
 - เพศหญิง 97 คน
 - รวม 161 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)


โทรศัพท์ 02-796-2225
โทรสาร -
มือถือ 084-386-5552
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)

แผนที่ มัสยิดอัลอ้าลาวี  (บ้านม้าล่าง)

Scroll To Top