วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:38 น.

มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)

มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)

ทะเบียนเลขที่ 145 วันที่จดทะเบียน 11 ตุลาคม 2542
บ้านเลขที่ 1128/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 17 แยก 24
ถนน - แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)


มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 1128/1 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 24 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขหมายทะเบียน

145

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

11 ตุลาคม 2542

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายบุญล้อม สาตและ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายถนอม ปานนพภา      

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอารีย์ สุขถาวร

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายบุญล้อม สาตและ

พ.ศ.   พ.ย. 2542 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายถนอม ปานนพภา

พ.ศ.   8 พ.ย. 2542 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอารีย์ สุขถาวร

พ.ศ.   8 พ.ย. 2542

2. นายยูซบ   ปานนพภา

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายกัมปนาท  ประเสริฐแสง

7. นายสมศักดิ์  ตำราเรียง

2. พ.อ.อ.สมหวัง  เสือสมิง

8. นายวิรัช  ปานนพภา

3. นายสมศักดิ์  นุชสระบัว

9. นายเดช  ปานนพภา

4. นายวันชัย  สาตและ

10. นายสุรศักดิ์  ตำราเรียง

5. นายแอน  อาดำ

11. พลฯ สอน  สุไลมาน

6. นายธานี  รีมรัตน์

12. นายอุดมศักดิ์  เชาวสุธีรนนท์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายเกียรติศักดิ์ หมัดนุรักษ์

7. พลฯ สอน สุไลมาน

2. นายกัมปนาท ประเสริฐแสง

8. นายสุรศักดิ์ ตำราเรียง

3. นายสมศักดิ์ นุชสระบัว

9. นายเทิดพงศ์ ทิพย์สุวรรณ

4. นายริดวาน สะริมัด

10. นายประดิษฐ เสือสมิง

5. นายวันชัย สาตและ

11. นายประจวบ แดงวิเชียร

6. นายปราโมทย์ นิศวงค์

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 267 ครอบครัว  จำนวน 1,240 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 603 คน
 - เพศหญิง 637 คน
 - รวม 1,240 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 10 คน
 - รวม 18 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 595 คน
 - เพศหญิง 627 คน
 - รวม 1,222 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 450 คน
 - เพศหญิง 477 คน
 - รวม 927 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 145 คน
 - เพศหญิง 150 คน
 - รวม 295 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)


โทรศัพท์ 02-319-3802
โทรสาร -
มือถือ 081-552-9577
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)

แผนที่ มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์  (บ้านป่า)

Scroll To Top