วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:56 น.

มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)

มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)

ทะเบียนเลขที่ 151 วันที่จดทะเบียน 23 เมษายน 2546
บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ประชาสำราญ แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)


มัสยิดอิบรอฮีม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 44 หมู่ 3 ถนนประชาสำราญ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

เลขหมายทะเบียน

151

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

23 เมษายน 2546

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายธวัช เอี่ยมอิทธิพล

ตำแหน่งอิหม่าม

 

ประวัติความเป็นมา

         

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอิทธิพล บรอฮีมี

พ.ศ.    14 มิ.ย. 2546 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายทรงศักดิ์ พรหมประดิษฐ์

พ.ศ.    14 มิ.ย. 2546 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายพิบูลย์ บรอฮีมี

พ.ศ.    14 มิ.ย. 2546 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นางสาวปทุม ประดิษฐ์สุวรรณ

7. นายไพโรจน์ ประดิษฐสุวรรณ์

2. นายนิรันทร์ ประดิษฐสุวรรณ์

8. นายปรีชา พรหมประดิษฐ์

3. นายเราะห์มัด ประดิษฐสุวรรณ

9. นายประภาค เจินเทินบุญ

4. นายสมบัติ อย่าลืมญาติ

10. นายอดัม เอี่ยมอิทธิพล

5. นายอนุชา รอดลอยทุกข์

11. นางอนุสรา อาลอ

6. นายทิวากร รอดลอยทุกข์

12. นางปราณี บรอฮีมี


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 42 ครอบครัว  จำนวน 139 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 65 คน
 - เพศหญิง 74 คน
 - รวม 139 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 65 คน
 - เพศหญิง 74 คน
 - รวม 139 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 45 คน
 - เพศหญิง 45 คน
 - รวม 90 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 20 คน
 - เพศหญิง 29 คน
 - รวม 49 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)


โทรศัพท์ 02-989-2042
โทรสาร -
มือถือ 085-328-8055
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)

แผนที่ มัสยิดอิบรอฮีม  (บึงเตย)

Scroll To Top