วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:49 น.

มัสยิดดารุล-อิหซาน

มัสยิดดารุล-อิหซาน

ทะเบียนเลขที่ ธ.18 วันที่จดทะเบียน 25 ธันวาคม 2503
บ้านเลขที่ 33/7 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 94
ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ
เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6
  • โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ของมัสยิดดารุลอิหซาน

    โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ของมัสยิดดารุลอิหซาน

               โครงการ : อาคารที่พักอาศัย ของมัสยิดดารุลอิหซาน พิกัด : แยกพัฒนาการ บนถนนศรีนครินทร์ จำนวน : 2 อาคาร 78 ห้อง รายได้เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆของมัสยิดและมูลนิธิ มัสยิดดารุลอิหซานร่วมบริจาคได้โดยการโอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคารอิสลาม ชื่อบัญชี มัสยิดดารุลอิหซาน เลขที่บัญชี 068-6000-560 ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุล-อิหซาน


มัสยิดดารุล-อิหซาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 79/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เลขหมายทะเบียน

ธ.18

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25 ธันวาคม 2503

ผู้ขอจดทะเบียน

1. นายซัน   เพชรทองคำ

ตำแหน่งอิหม่าม

2. นายอดุลย์   รักษมณี

ตำแหน่งคอเต็บ

3. นายอดินันท์   รักษมณี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสนั่น   เพชรทองคำ

พ.ศ.   5 พฤศจิกายน 2520 (เสียชีวิต)

2. นายมนู     เพ็ชรทองคำ

พ.ศ.   14 กันยายน 2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายพรชัย   เพชรทองคำ

พ.ศ.     6 มีนาคม 2526

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายบัณฑิต   วงษ์สันต์

พ.ศ.    22 ธันวาคม 2533

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายเสนาะ  เพชรทองคำ

7. นายฮาซัน  เพชรทองคำ

2. นายดาริช  รักษมณี

8. นายณัฐ  เพ็ชรทองคำ

3. นายมาโนช  เพ็ชรทองคำ

9. นายอนีส  เพ็ชรทองคำ

4. นายธรรมวิทย์  วงษ์สันติ

10. นายนบิล  เพ็ชรทองคำ

5. นายศุภรัตน์  แม้นมินทร์

11. นายตอริก  เพชรทองคำ

6. นายพรเทพ  เพ็ชรทองคำ

12. นายนิติศักดิ์  เพชรทองคำ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายมนู   เพ็ชรทองคำ

7. นายฮาซัน  เพชรทองคำ

2. นายมนัส  เพชรทองคำ

8. นายณัฐ  เพ็ชรทองคำ

3. นายมาโนช  เพ็ชรทองคำ

9. นายอนุสรณ์  รักษมณี

4. นายธรรมวิทย์  วงษ์สันติ

10. นายพงศธร  เพชรทองคำ

5. นายศุภรัตน์  แม้นมินทร์

11. นายต่อศักดิ์  เพชรทองคำ

6. นายพรเทพ  เพ็ชรทองคำ

12. นายเสนาะ   เพชรทองคำ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายพจน์   เพ็ชรทองคำ

7. นายสถาพร  เพชรทองคำ

2. นายสุมิตร์  เพชร์ทองคำ

8. นายสนิท   เพชรทองคำ

3. นายมาโนช  เพ็ชรทองคำ

9. นายอนุสรณ์  รักษมณี

4. นายธรรมวิทย์  วงษ์สันติ

10. นายเสนาะ  เพชรทองคำ

5. นายมนู  เพชรทองคำ

11. นายต่อศักดิ์  เพชรทองคำ

6. นายพรเทพ  เพ็ชรทองคำ

12. นายสถาพร   เพชรทองคำ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุล-อิหซาน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 71 ครอบครัว  จำนวน 278 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 127 คน
 - เพศหญิง 151 คน
 - รวม 278 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 32 คน
 - เพศหญิง 35 คน
 - รวม 67 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 95 คน
 - เพศหญิง 116 คน
 - รวม 211 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 72 คน
 - เพศหญิง 78 คน
 - รวม 150 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 23 คน
 - เพศหญิง 38 คน
 - รวม 61 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุล-อิหซาน


โทรศัพท์ 02-435-8073
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุล-อิหซาน

แผนที่ มัสยิดดารุล-อิหซาน

Scroll To Top