วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:32 น.

มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)

มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)

ทะเบียนเลขที่ 103 วันที่จดทะเบียน 20 สิงหาคม 2505
บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ภู่อารีย์
ถนน สุวินทวงศฺ์ แขวง ลำต้อยติ่ง
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)


มัสยิดดารุซซอลีฮีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  ซอย ถนน  แขวง  เขต    กรุงเทพมหานคร 10

เลขหมายทะเบียน

103

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

30   สิงหาคม   2505

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายชาลี    รัตนเกณฑ์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายกอนี    ประอิกูล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสามารถ    ธนัยสวรรย์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายชาลี    รัตนเกณฑ์

พ.ศ    2505 – 22 พฤษภาคม 2556

2. นายไพฑูรย์  พูลทรัพย์

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายกอนี    ประอิกูล

พ.ศ.    2505  

2. นายไพฑูรย์    พูลทรัพย์

พ.ศ.    2523 – 14 มิถุนายน 2557

3. นายสมศักดิ์  ผู้มีสุข

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสามารถ    ธนัยสวรรย์

พ.ศ.     2505

2. นากอเซ็ม      ดะแปรกะเซ็ม

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. ร.ต.วินัย  เจ๊ะวัง

7. นายสุเทพ  พันธ์สอาด

2. นายอาลี  พูลทรัพย์

8. นายชาญชัย  ธนัยสวรรย์

3. นายอนันต์  อิ่มใจ

9. นายหวังซา  เทียนมณี

4. นายอำนวย  ไกรทอง

10. นางมยุรา  หวังสะมะแอล

5. นายมนตรี  รัตนเกณ

11. นางสาวนพวรรณ  พันธ์สอาด

6. นายวิจาร  ปะอิกูล

12. นางสาวพิศมัย  บินมา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสุเทพ      พันธ์สอาด

7. นายชัยยุทธ       นาคอรุณ

2. นายวิจารย์       ประอิกูล

8. นายเจริญ         มะลิซ้อน

3. นายอนันต์     อิ่มใจ

9. นายวิวัฒน์        มังเดชะ

4. ร.ต.วินัย         เจ๊ะวัง

10. นายสมาน     มิตรยิ้ม

5. นายวิรัช      ตะแปลกาเซ็ม

11. นางพจนี     ไทยพิทักษ์

6. นายสมศักดิ์     โต๊ะกู

12. นางพิศมัย     บินมา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542

1. นายเดอะเลาะ    บินมา

7. นายเจริญ         มะลิซ้อน

2. นายเลาะ     บินซอมอ

8. นายประสาทพร    พันธ์ถาวรวัฒนา

3. นายฮาลีม      บินมามุด

9. นายวิจารย์       ประอิกูล

4. นายลี           มังเดชะ

10. นายสุมน      พันธ์สอาด

5. นายทวี      สะและดี

11. นายมูอิ๊บ      ธนัยสวรรค์

6. นายไพโรจน์     ไทยพิทักษ์

12. นายอนันต์     อิ่มใจ



คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
  
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 125 ครอบครัว  จำนวน 591 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 291 คน
 - เพศหญิง 300 คน
 - รวม 591 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 40 คน
 - เพศหญิง 38 คน
 - รวม 78 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 251 คน
 - เพศหญิง 262 คน
 - รวม 513 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 192 คน
 - เพศหญิง 189 คน
 - รวม 381 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 59 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 132 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)


โทรศัพท์ 02-988-7106
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)

แผนที่ มัสยิดดารุซซอลีฮีน  (คลองสอง)

Scroll To Top