วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:44 น.

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ ธ.6 วันที่จดทะเบียน 9 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อิสรภาพ 28
ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ
เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 141 ครอบครัว  จำนวน 452 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 207 คน
 - เพศหญิง 245 คน
 - รวม 452 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 12 คน
 - เพศหญิง 18 คน
 - รวม 30 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 195 คน
 - เพศหญิง 227 คน
 - รวม 422 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 140 คน
 - เพศหญิง 154 คน
 - รวม 294 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 55 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 128 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-913-5914
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม

แผนที่ มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม

Scroll To Top