วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 01:32 น.

มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์

มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 265 ครอบครัว  จำนวน 768 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 382 คน
 - เพศหญิง 386 คน
 - รวม 768 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 45 คน
 - รวม 80 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 347 คน
 - เพศหญิง 341 คน
 - รวม 688 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 305 คน
 - เพศหญิง 285 คน
 - รวม 590 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 56 คน
 - รวม 98 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 085-935-9905
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์

แผนที่ มัสยิดมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์

Scroll To Top