วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 06:28 น.

มัสยิดอัลอิศลาห

มัสยิดอัลอิศลาห

ทะเบียนเลขที่ 147 วันที่จดทะเบียน 18 มิถุนายน 2544
บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สังฆสันติสุข 6-8
ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลอิศลาห


มัสยิดอัลอิศลาหฺ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 11 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

เลขหมายทะเบียน

147

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

18 มิถุนายน 2544

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอิสมาแอน สนิสุริวงษ์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเจริญ โต๊ะมางี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุนทร แสงสุข

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           มัสยิดอัลอิศลาหฺ (มูนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา) ได้จัดให้มีการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงของโรงเรียนสามัญปิดเทอมปลายทุกปี ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้ารับการอบรม       400-500 คน เป็นการอบรมแบบพักค้างแรมโดยไม่เสียค่าอบรมใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางมัสยิดต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท โดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอิสมาแอน สนิสุริวงษ์

พ.ศ.     12 ส.ค. 2544 - 31 ธ.ค. 2546

2. นายเจริญ โต๊ะมางี

พ.ศ      28 ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเจริญ โต๊ะมางี

พ.ศ      12 ส.ค. 2544 - 20 ม.ค. 2547

2. นายสุพจน์ ราวเด็ง

พ.ศ      28 ก.พ. 2547 - 1 ต.ค. 2552

3. นายสุนทร แสงสุข

พ.ศ      7 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุนทร แสงสุข

พ.ศ      12 ส.ค. 2544 - 1 ต.ค. 2552

2. นายการีม สลามเต๊ะ

พ.ศ       7 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายสุรชัย  สุไลมาน

7. นายเดวิต  สารดี

2. นายสมาน  สุไลมาน

8. นายสมัย  แสงสุข

3. นายมูซา  แสงสุข

9. นายรณภพ  พูนธนะสาร

4. นายสุขสันต์  มีฮะ

10. นายนิพนธ์  หยีบากา

5. นายสมบัติ  แสงสุข

11. นายสมชาย  หะยีหมัด

6. นายบัญญัติ  เกตุสุวรรณ

12. นายชัยวัฒน์  มะหะหมัด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายสมบัติ แสงสุข

5. นายเดวิต สารดี

2. นายสุขสันต์ มีฮะ

6. นายสุรชัย สุไลมาน

3. นายมูซา แสงสุข

7. นายบัญญัติ ปุยเจริญ

4. นายสมาน สุไลมาน

8. นายสมัย แสงสุข

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลอิศลาห


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 162 ครอบครัว  จำนวน 877 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 432 คน
 - เพศหญิง 445 คน
 - รวม 877 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 11 คน
 - เพศหญิง 18 คน
 - รวม 29 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 421 คน
 - เพศหญิง 427 คน
 - รวม 848 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 332 คน
 - เพศหญิง 324 คน
 - รวม 656 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 89 คน
 - เพศหญิง 103 คน
 - รวม 192 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอิศลาห


โทรศัพท์ 02-988-3451
โทรสาร -
มือถือ 081-731-8011
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/Al.islahNongchok/?ref=bookmarks
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลอิศลาห

แผนที่ มัสยิดอัลอิศลาห

Scroll To Top