วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 01:31 น.

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

ทะเบียนเลขที่ ธ.19 วันที่จดทะเบียน 7 มีนาคม 2516
บ้านเลขที่ 354 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาอุทิศ 69
ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6
  • การละศิลอด  เดือนรอมฎอน ฮศ.1438 ของมัสยิดอัลอิสติกอมะห์

    การละศิลอด เดือนรอมฎอน ฮศ.1438 ของมัสยิดอัลอิสติกอมะห์

               เรียนพี่น้องสัปบุรุษมัสยิดอัลอิสติกอมะห์        ทางมัสยิดใด้จัดให้ การละศิลอด ในเดือนรอมฎอน ทุกวัน  และหากพี่น้องท่านใด  สนใจบริจากร่วมเป็นเจ้าภาพละศิลอด  วันละ 15,000  บาท  หรือจะบริจาค ในตู้รับบริจาค ที่ทางมัสยิดจัดเตรียมไว้   หรือติดต่อกับกรรมการมัสยิดทุกท่าน  หรือติดต่อที่  ครูมูซา  ฝากคำ   ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  354 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10530

เลขหมายทะเบียน

ธ.19

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

7 มีนาคม 2516

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายกอเซ็ม ยูซพ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเลาะห์ มูนิ  

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเซะ อับดุลลอ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายกอเซ็ม ยูซพ

พ.ศ.   7 มี.ค. 2516

2. นายสมารถ ยูซบ

พ.ศ.   26 ม.ค. 2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเลาะห์ มูนิ 

 

2. นายเตาเฟต อับดุลลอสุวรรณ

พ.ศ.   6 มี.ค. 2516 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเซะ อับดุลลอ

พ.ศ. 17 ธ.ค. 2515 - 16 ก.พ. 2543 (เสียชีวิต)

2. นายสุนทร แสงมาน

พ.ศ.    9 ก.ย. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายศุกรีย์  สะเร็ม

7. นายบัญชา  ฝากคำ

2. นายทวี  โพธิ์ดำ

8. นายวิรัช  เปี่ยมสวัสดิ์

3. นายสมหวัง  อับดุลลอ

9. นายวิชัย  สอิ๊ดประเสริฐ

4. นายจาตุรนต์  ระดิ่งหิน

10. นายชาลี  อับดุลลอสุวรรณ

5. นายมีศักดิ์  แสงวิมาน

11. นายสงกรานค์  เบ็ญจวัง

6. นายบุญรักษา  เครือนาคพันธ์

12. นายสำราญ  แสนประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายศุกรีย์ สะเร็ม

7. นายสวัสดิ์ นาทอง

2. นายกอเซ็ม ระดิ่งหิน

8. นายวีระ ศิริยามันต์

3. นายรังสรรค์ วิวิธธนายน

9. นายสมพิศ นาทอง

4. นายสมชาย มูฮำหมัด

10. นายเกษม อายูมัน

5. นายทวี โพธิ์ดำ

11. นายรังสรรค์ พันธ์สอาด

6. นายสำราญ แสนประเสริฐ

12. นายอาลี อับดุลเลาะห์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 508 ครอบครัว  จำนวน 2,339 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,131 คน
 - เพศหญิง 1,208 คน
 - รวม 2,339 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 201 คน
 - เพศหญิง 173 คน
 - รวม 374 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 930 คน
 - เพศหญิง 1,035 คน
 - รวม 1,965 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 730 คน
 - เพศหญิง 794 คน
 - รวม 1,524 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 200 คน
 - เพศหญิง 241 คน
 - รวม 441 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


โทรศัพท์ 02-426-1039
โทรสาร -
มือถือ 086-588-1937
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

แผนที่ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

Scroll To Top