วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 19:57 น.

มัสยิด

มัสยิด

ทะเบียนเลขที่ - วันที่จดทะเบียน -
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน - แขวง -
เขต - จังหวัด -
รหัสไปรษณีย์ - เขตรับผิดชอบ -


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิด- ไม่มีข้อมูล - 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิด


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด - ครอบครัว  จำนวน - คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิด


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิด

แผนที่ มัสยิด

Scroll To Top