วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 10:31 น.

มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)

มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)

ทะเบียนเลขที่ ธ.14 วันที่จดทะเบียน 14 พฤษภาคม 2497
บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาอุทิศ 30
ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)


มัสยิดดาริสสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 13 ซอยประชาอุทิศ 30 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

เลขหมายทะเบียน

ธ.14

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14 พฤษภาคม 2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอยู่สุข เจริญราษฎร์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายดำรง เจริญราษฎร์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุมิตร์ สมัย             

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. หะยีอยู่สุข เจริญราษฎร์

 

2. นายไสว จรกา

พ.ศ.    6 ส.ค. 2518 - 6 ก.พ. 2544 (ลาออก)

3. นายสวัสดิ์ เจริญกิจราษฎร์

พ.ศ.    23 ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายดำรง เจริญราษฎร์

 

2. นายเกษม เจริญราษฎร์

 (ลาออก)

3. นายสุรินทร์ ประเสริฐกรรณ์

พ.ศ.    5 ก.ย. 2530 - 14 ธ.ค. 2545 (ลาออก)

4. นายสุทธินันท์ ทรงศิริ

พ.ศ.   12 ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุมิตร์ สมัย

พ.ศ.   14 พ.ค. 2497 - 1 ก.พ. 2521 (ลาออก)

2. นายชวลิต เจริญราษฎร์

พ.ศ.   4 มี.ค. 2521

3. นายสมมาด  ภู่เงิน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายวรพจน์  เจริญราษฎร์

7. นายเฉลิมพร  เจริญราษฎร์

2. นายทองพูน  ศรีโยธี

8. นายมานะ  มัสอูดี

3. นายชลธิต  เจริญราษฎร์

9. นายสฤษดิ์  เจริญราษฎร์

4. นายไพศิลป์  เจริญราษฎร์

10. นายสมพงษ์  เตือนจิตตน

5. นายสุวัฒน์  อวยพร

11. นางประภา  เจริญราษฎร์

6. นายประชา  เจริญราษฎร์

12. นางสาวภัทราภา  เจริญราษฎร์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายวีระ เตรียมสกุล

7. นายวรพจน์ เจริญราษฎร์

2. นายทองพูน ศรีโยธี

8. นายเฉลิมพร เจริญราษฎร์

3. นายเฉลิม สุดใจดี

9. นายประชา เจริญราษฎร์

4. นายประมาณ สาโรวาท

10. นายนิกุล บุญพุทธ

5. นายไพศิลป์ เจริญราษฎร์

11. นายสฤษดิ์ เจริญราษฎร์

6. นายสุวัฒน์ อวยพร

12. นายมานะ มัสอูดี

 

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 55 ครอบครัว  จำนวน 253 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 121 คน
 - เพศหญิง 132 คน
 - รวม 253 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 2 คน
 - เพศหญิง 6 คน
 - รวม 8 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 119 คน
 - เพศหญิง 126 คน
 - รวม 245 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 92 คน
 - เพศหญิง 97 คน
 - รวม 189 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 29 คน
 - รวม 56 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)


โทรศัพท์ 02-427-5371
โทรสาร -
มือถือ 081-6182804
อีเมล vorapot081@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)

แผนที่ มัสยิดดาริสสลาม  (ทุ่งครุ)

Scroll To Top