วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:05 น.

มัสยิดดาริสซุนนะห์

มัสยิดดาริสซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ 148 วันที่จดทะเบียน 18 มิถุนายน 2544
บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดาริสซุนนะห์


มัสยิดดาริสซุนนะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 15/1 หมู่ 8 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

เลขหมายทะเบียน

148

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

18 มิถุนายน 2544

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายกิติวุธ พันธ์สอาด

ตำแหน่งอิหม่าม

 

ประวัติความเป็นมา

           ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 หมู่ 8 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 บนโฉนดเลขที่ 1212 หมู่ 8 อำเภอเจียรดับ กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 1 ไร่ โดยมีนายอิสมาแอล มะแอ อิหม่าม นายดรศักดิ์ วังหิตัง      คอเต็บ นายประสพ เกิดเติมภูมิ มีคณะกรรมการ 12 ท่าน มีสัปปุรุษ จำนวน 42 หลัง มีสัปปุรุษทั้งหมด 229 คน        การบริหารมัสยิดโดยมีการละหมาดญะมาอะห์ประจำทุกวัน มีการละหมาดญุมอะฮฺมีพี่น้องจากญัมอะตับลีฆทั่วประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำยังมีพี่น้องจากต่างประเทศมาเป็นประจำ มัสยิดดาริสซุนนะห์ตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆ ส่วนเรื่องสถาบันอัลฮิกมะห์มีการสอนอัลกุรอานในตอนเย็นและวันเสาร์ทุกๆ เสาร์ ลักษณะการบริหารโดยมีเยาวชนรุ่นพี่มาร่วมโครงการโดยลักษณะพี่สอนน้อง ทำเป็นลักษณะค่ายเยาวชน

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม 

1. นายสะมะแอน มะแอ

พ.ศ.     12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายดรศักดิ์ วังหิตัง

พ.ศ.     12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายประสพ เกิดเต็มภูมิ

พ.ศ.     12 ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายบัญญัติ  มะแอ

7. นายสุทธิลักษณ์  มะแอ

2. นายกิตติเชาว์  จันทร์เพ็ญ

8. นายกิติวุธ  พันธ์สอาด

3. นายวิชิต  วังหิตัง

9. นายอโศก  เอี่ยมประดิษฐ์

4. นายยาซิน  ศรีรักษา

10. นายราชัน  มูฮำหมัด

5. นายสมเกียรติ  ไกรเพ็ชร

11. นายอนันต์  ขำทอง

6. นายสำลี  จันทมาส

12. นายสุรศักดิ์  วิไลวรรณ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายกอเซ็ม บัลลังน้อย

7. นายราชัน มูฮำหมัด

2. นายกิติวุธ พันธ์สอาด

8. นายสุไลมาน เกิดเต็มภูมิ

3. นายชุมพล พูนพอกสิน

9. นายสุทธิลักษณ์ มะแอ

4. นายการีม ไกรเพ็ชร

10. นายยงยุทธ จูเปี่ยม

5. นายประเสริฐ มาระกล

11. นายการีม ขุนวิสูตร

6. นายยาซีน ศรีรักษา

12. นายอโศก เอี่ยมประดิษฐ์

   
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดาริสซุนนะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 45 ครอบครัว  จำนวน 112 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 64 คน
 - เพศหญิง 48 คน
 - รวม 112 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 12 คน
 - เพศหญิง 10 คน
 - รวม 22 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 52 คน
 - เพศหญิง 38 คน
 - รวม 90 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 34 คน
 - เพศหญิง 28 คน
 - รวม 62 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 18 คน
 - เพศหญิง 10 คน
 - รวม 28 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดาริสซุนนะห์


โทรศัพท์ 02-989-9937
โทรสาร -
มือถือ 08-9300-9969
อีเมล bang1108@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดาริสซุนนะห์

แผนที่ มัสยิดดาริสซุนนะห์

Scroll To Top