วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:08 น.

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)

ทะเบียนเลขที่ 50 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย กรุงเทพกรีฑา 15 แยก 4
ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)


มัสยิดนูรุ้นอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 50 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แยก 4  ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

50

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีกาซิม บิน ฮัจยีอับดุลรามาน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายซัน  บินอารี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮีม     ฉิมวิเศษ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีกาซิม บิน ฮัจยีอับดุลรามาน

พ.ศ     .2492

2. นายฮัจยีกอเซ็ม     สอนพ่วง

พ.ศ.    เดิม - 2529

3. นายสมาน      ฉิมวิเศษ

พ.ศ.    2529   - 14 ตุลาคม 2545

4. นายหวังซัน   เสน่หา

พ.ศ.    2546  - 13 เมษายน 2556

5. นายมูฮำหัมด   เสน่หา

พ.ศ.    2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายซัน  บินอารี

พ.ศ.      2492

2. นายหะยีมนตรี      สุคนธศุภมาลย์

พ.ศ.     

3. นายเสงี่ยม       ฉิมวิเศษ

พ.ศ.     

4. นายไสว         ฉิมวิเศษ

พ.ศ.    เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮีม     ฉิมวิเศษ

พ.ศ.      2492

2. นาสว่าง     ฉิมวิเศษ

พ.ศ.      

3. นายกาเซ็ม    ฉิมวิเศษ

พ.ศ.     เดิม - 2529

4. นายประเสริฐ    ฉิมวิเศษ

พ.ศ      2529 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายประเสริฐ     ดังเบซา

5. นายสมจิต       มณีดำ

2. นายอิสมาแอล   ฉิมวิเศษ

6. นายสมาน    บู่ทอง

3. นายสว่าง       ขำมิน

7. นายสม       บุศย์น้ำเพ็ชร

4. นายประเสริฐ     มูฮำหมัด

8. นายณรงค์       โต๊ะสำลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายประเสริฐ     มูฮำหมัด

7. นายสมาน    บู่ทอง

2. นายมูฮำหมัด   เสน่หา

8. นายสว่าง       ขำมิน

3. นายณรงค์       โต๊ะสำลี

9. นายซอ      มูและ

4. นายสมจิต       มณีดำ

10. นายประเสริฐ     ดังเบซา

5. นายมูฮำหมัด   เสน่หา

11. นายสมศักดิ์        บางใหญ่

6. นายธนวินท์     เสน่หา

12. นายอิสมาแอล    ฉิมหิรัญ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1. นายสมเดช        ฉิมวิเศษ

7. นายสมพร      ฉิมวิเศษ

2. นายมูฮำหมัด   เสน่หา

8. นายฟื้น           โต๊ะมิ

3. นายประเสริฐ     มูฮำหมัด

9. นายณรงค์       โต๊ะสำลี

 

4. นายทรงศิริ     บู่ทอง

10 นายสมจิต       มณีดำ

 

5. นายหวังม่าน     ดังเบซา

11. นายสมาน       ฉิมวิเศษ

 

6. นายมูฮำหมัด   เสน่หา

12. นาย

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 576 ครอบครัว  จำนวน 2,520 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,269 คน
 - เพศหญิง 1,251 คน
 - รวม 2,520 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 128 คน
 - เพศหญิง 112 คน
 - รวม 240 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,141 คน
 - เพศหญิง 1,139 คน
 - รวม 2,280 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 947 คน
 - เพศหญิง 904 คน
 - รวม 1,851 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 194 คน
 - เพศหญิง 235 คน
 - รวม 429 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)


โทรศัพท์ 027360727
โทรสาร -
มือถือ 081-812-1869
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (วังใหญ่)

Scroll To Top