วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:14 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


ข้อมูลของ นายมานิต  หวังโซ๊ะ
นายมานิต  หวังโซ๊ะ

นายมานิต  หวังโซ๊ะ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายมานิต  หวังโซ๊ะ
ชื่อมุสลิม :   
อิบรอฮีม
อาชีพ :   
ทนาย
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
บริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 กันยายน 2561
วันหมดวาระ :   
7 กันยายน 2565
ที่อยู่
แขวง :   
สามวาตะวันตก
เขต :   
คลองสามวา
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

Scroll To Top