วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:39 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดยะวา >> นายเรวัตร  บินกำซัน

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา


ข้อมูลของ นายเรวัตร  บินกำซัน
นายเรวัตร  บินกำซัน

นายเรวัตร  บินกำซัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายเรวัตร  บินกำซัน
ชื่อมุสลิม :   
อิควเล
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เหรัญญิก
ฝ่าย :   
การเงิน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 พฤษภาคม 2562
วันหมดวาระ :   
4 พฤษภาคม 2566
ที่อยู่
แขวง :   
ยานนาวา
เขต :   
สาทร
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดยะวา

Scroll To Top