วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:46 น.

มัสยิดยะวา

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดยะวา

ทะเบียนเลขที่ 4 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญราษฎร์ 1 แยก 9
ถนน เจริญราษฏร์ แขวง ยานนาวา
เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยะวา


มัสยิดยะวา

 

ที่ตั้ง

19 ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขหมายทะเบียน

4

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  พฤศจิกายน  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

นายนูโยม  สะเลมัน

ตำแหน่งอิหม่าม

นายหะยี  ฟาดดอลี

ตำแหน่งคอเต็บ

นายหะยี  อูเซ็น

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

ชาวยะวาบางครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่บริเวณคลองสาธรใต้ ในระยะแรกนั้นยังมิได้มีสถานที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน คงใช้บ้านใดบ้านหนึ่งเป็นสถานที่นมัสการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์ ชาวยะวาในบังคับฮอลันดา ซึ่งมีที่อยู่บริเวณตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนสาธร ตำบลคอกกระบืออำเภอบางรัก(ปัจจุบันเป็นแขวงยานนาวาเขตสาทร)ได้มอบที่ดินให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างมัสยิดเพื่อใช้เป็นของชาวจีนชื่อจ้อย พ.ศ. 2448 ฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์ ได้ยื่นคำร้องต่อทางการให้เปลี่ยนโฉนดสำหรับที่ดินนี้ใหม่ โดยใส่ชื่อฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์เป็นผู้จัดการในที่ของมัสยิดด้วย ชาวยะวาในอาณาบริเวณนั้น อาทิเช่น นายมุฮัมมัดมูซา นายระก๊ำ และชาวยะวาคนอื่น ๆ ทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันก่อตั้งมัสยิดยะวาขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดยะวานี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบยะวา แม้จะมีการซ่อมแซมมัสยิด 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2470 และครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2518 ก็ยังคงรักษารูปหลังคาตามแบบเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะอาคารมัสยิดให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะตรงส่วนที่นั่งพักสนทนาธรรม ซึ่งชาวยะวาจะเรียกบริเวณที่นั่งพักนี้ว่า บาไล มีอิหม่ามทำหน้าที่เป็นผู้นำทางศาสนาในมัสยิดจนถึงปี พ.ศ. 2539 เป็นจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีทั้งชาวยะวา และชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในหมู่บ้านเดียวกัน อัจยีอับดุลรามัน (ยะวา) ฮัจยีอิสมาแอล (มาเลย์) ฮัจยีสุไกมี (ยะวา) อิหม่ามนูยุม (ยะวา) ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน หรือฮัจยีอรุณ พิทยายน (มาเลย์) เป็นอิหม่ามของมัสยิด จะเห็นได้ว่ามีทั้งชาวยะวาและมาเลย์ได้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับมุสลิมมาเลย์

·       รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายนูโยม  สะเลมัน

พ.ศ. 2491

2.       นายอรุณ  พิทยายน

27 กันยายน 2516 – พ.ศ. 2536

3.       นายอิลย๊าด  ดาราฉาย

23 เมษายน 2537 – 11 กรกฎาคม 2545   

4.       นายอามีน  หมัดป้องตัว

22 พฤษภาคม 2547 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหะยี  ฟาดดอลี

พ.ศ. 2491

2.       นายสุรินทร์  นิภารัตน์

20 เมษายน 2517 – 20 กุมภาพันธ์ 2535

3.       นายอามีน  หมัดป้องตัว

5 พฤษภาคม 2535 – 12 มีนาคม 2547

4.       นายชัยณรงค์  ฉันท์วีรโยธิน

22 พฤษภาคม 2547 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหะยี  อูเซ็น

พ.ศ. 2491

2.       นายสุเทพ  ศรีวรนันทน์

27 กันยายน 2516 -  1 มิถุนายน 2545    

3.       นายสมเกียรติ  กาเด็ดบาวา

22 พฤษภาคม 2547 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา


วาระการดำรงตำแหน่ง 

  
  
  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยะวา


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 762 ครอบครัว  จำนวน 2,535 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,149 คน
 - เพศหญิง 1,386 คน
 - รวม 2,535 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 67 คน
 - เพศหญิง 85 คน
 - รวม 152 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,082 คน
 - เพศหญิง 1,301 คน
 - รวม 2,383 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 726 คน
 - เพศหญิง 781 คน
 - รวม 1,507 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 356 คน
 - เพศหญิง 520 คน
 - รวม 876 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยะวา


โทรศัพท์ 0-2675-6033
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/36507
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยะวา

แผนที่ มัสยิดยะวา

Scroll To Top