วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:55 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดยะวา >> นายวินัย  บินกำซัน

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา


ข้อมูลของ นายวินัย  บินกำซัน
นายวินัย  บินกำซัน

นายวินัย  บินกำซัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวินัย  บินกำซัน
ชื่อมุสลิม :   
ยูซุบ
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
ประชาสัมพันธ์
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 พฤษภาคม 2562
วันหมดวาระ :   
4 พฤษภาคม 2566
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 419/691 , หมู่ที่ 10 , แขวงในคลองบางปลากด , เขตพระสมุทรเจดีย์ , จังหวัดสมุทรปราการ


กลับสู่หน้า มัสยิดยะวา

Scroll To Top