วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 10:57 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


ข้อมูลของ นายปรีชา  ทองพุ่ม
นายปรีชา  ทองพุ่ม

นายปรีชา  ทองพุ่ม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายปรีชา  ทองพุ่ม
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 ตุลาคม 2562
วันหมดวาระ :   
4 ตุลาคม 2566
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
-
รหัสไปรษณีย์ :   
-
การศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ


กลับสู่หน้า มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

Scroll To Top