วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:40 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


ข้อมูลของ นายวิวัธน์  แถมวัน
นายวิวัธน์  แถมวัน

นายวิวัธน์  แถมวัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายวิวัธน์  แถมวัน
ชื่อมุสลิม :   
ซำมาอูน
อาชีพ :   
พนักงาน กทม
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
นายทะเบียน
ฝ่าย :   
ทะเบียน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
5 ตุลาคม 2562
วันหมดวาระ :   
4 ตุลาคม 2566
ที่อยู่
แขวง :   
มีนบุรี
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
จบการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนวัดหนองจอก
ประสบการณ์การทำงาน
เป็นพนักงานบริษัท
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

Scroll To Top