วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:50 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบ้านอู่ >> นายมารุต  นิ่มเจริญ

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบ้านอู่


ข้อมูลของ นายมารุต  นิ่มเจริญ
นายมารุต  นิ่มเจริญ

นายมารุต  นิ่มเจริญ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายมารุต  นิ่มเจริญ
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
ค้าขาย
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
4 มีนาคม 2560
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
บางรัก
เขต :   
บางรัก
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
ม.3 วัดสุทธิวราราม
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบ้านอู่

Scroll To Top