วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:55 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบ้านอู่


ข้อมูลของ นายธเนศ  อุสมานลี
นายธเนศ  อุสมานลี

นายธเนศ  อุสมานลี

ชื่อ - นามสกุล :   
นายธเนศ  อุสมานลี
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
ธุรกิจส่วนตัว
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 พฤษภาคม 2559
วันหมดวาระ :   
6 พฤษภาคม 2563
ที่อยู่
แขวง :   
-
เขต :   
-
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10500
การศึกษา
สายสามัญ ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบ้านอู่

Scroll To Top