วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:25 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบ้านอู่ >> นายสมบัติ  กระจ่างเวช

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบ้านอู่


ข้อมูลของ นายสมบัติ  กระจ่างเวช
นายสมบัติ  กระจ่างเวช

นายสมบัติ  กระจ่างเวช

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมบัติ  กระจ่างเวช
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
4 มีนาคม 2560
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
บางคอแหลม
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบ้านอู่

Scroll To Top