วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:30 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นางอาภรณ์  อัลดุลเลาะ

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นางอาภรณ์  อัลดุลเลาะ
นางอาภรณ์  อัลดุลเลาะ

นางอาภรณ์  อัลดุลเลาะ

ชื่อ - นามสกุล :   
นางอาภรณ์  อัลดุลเลาะ
ชื่อมุสลิม :   
สุบัยบะห์
อาชีพ :   
แม่บ้าน
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
ระดับสายสามัญระดับ ปวช. พาณิชย์สีลม
ระดับศาสนา ฟัรดูอีน มัสยิดบาหยัน
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top