วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 05:28 น.

มัสยิดบาหยัน

 • มัสยิดบาหยัน

  มัสยิดบาหยัน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบาหยัน

  มัสยิดบาหยัน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบาหยัน

  มัสยิดบาหยัน

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดบาหยัน

ทะเบียนเลขที่ 7 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญกรุง 75
ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร
เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบาหยัน


มัสยิดบาหยัน


ที่ตั้ง

เลขที่ 1 ซอบเจริญกรุง 75 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เลขหมายทะเบียน

7

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  กุมภาพันธ์  2498

ผู้ขอจดทะเบียน

นายไซยิดอาลี  อัลเอ็ดโรส

ตำแหน่งอิหม่าม

นายประเสริฐ  หวังโพธิ์

ตำแหน่งคอเต็บ

นายทวี  อารีวัธนะ

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

นอกจากชาวยะวาจะได้มีส่วนในการสร้ามัสยิดยะวาแล้วชาวยะวาที่อยู่ในบริเวณซอยบาหยันตำบลวัดพระยาไกร อำเภอยานนาวา(เขตบางคอแหลมในปัจจุบัน) ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับมัสยิดแห่งนี้ก็เป็นชาวยะวา อาทิเช่น ฮัจยีบาทาเซ็ม ซึ่งเป็นอิหม่ามคนที่ 4 เป็นชาวยะวาสืบต่อจากฮัจยีมูซีเด้นท์ ฮัจยีอิบราฮีม และฮัจยีซานาวี ซึ่ง 2 ท่านแรกทราบแต่เพียงว่าเป็นอินโดนีเซีย ส่วนท่านที่ 3 นั้นเป็นชาวบาหยัน (ในภาษามาเลย์เรียกว่าBoyan)  ฮัจยีโอมาร์ ซึ่งเป็นอิหม่ามคนที่ 5 ก็เป็นยะวา ฮัจยีไซยิดอาลี อัลเอดโรส อิหม่ามคนที่ 6 เป็นมาเลย์ ฮัจยีอับตุลการีม เซอร์ประยูร อิหม่ามคนที่ 7 เป็นเชื้อสายเขมร และฮัจยีไซยิด กาเซ็ม อิหม่ามคนที่ 8 เป็นเชื้อสายมาเลย์ พ.ศ.2539 ผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม คือ ฮัจยีมัรฮาบาน บินฮัจยีมูฮัมมัดตอยยิบ(นายปริญญา วิโรจนวิทย์) ซึ่งก็เป็นเชื้อสายยะวา เช่นกัน

มัสยิดแห่งนี้นายมูฮัมมัดฮูเซ็น อาบู และบุตร 3คน ได้อุทิศที่ดินจำนวน 401 ตารางวาเพื่อมัสยิด ฮัจยี มูซีเด้นท์ได้เรี่ยรายเงินจากชาวบาหยัน ชาวยะวา และ มุสลิมอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2454 แต่ในปี 2458 มัสยิดแห่งนี้เกิดอัคคีภัยถูกเพลิงเผาผลาญหมดสิ้น นายกาเซ็ม บินอาบู ซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์มัสยิด อุทิศบ้านหนึ่งหลังเพื่อเป็นมัสยิดแทนหลังเดิมที่เสียหาย และ ได้จดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ในช่วงเวลาที่ไซยิดอาลี อัลเอดโรส ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่าม สำหรับมัสยิดบาหยันนี้ นายเอช เอ อามิน หนึ่งในคณะกรรมการมัสยิดแห่งนี้ได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อทางการรื้อและได้สร้างเป็นตัวตึกถาวรใน พ.ศ.2495

·       รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายไซยิดอาลี  อัลเอ็ดโรส

21 กุมภาพันธ์ 2498

2.       นายสุรัตน์  เซอร์ประยูร

- 1 พฤศจิกายน 2518 (ลาออก)

3.       นายไซยิดกาเซ็ม  สะหาบ

9 เมษายน 2520 – 2 กรกฎาคม 2537

4.       นายปริญญา  วิโรจน์วิทย์

8 ตุลาคม 2537 – 2 มีนาคม 2549

5.       นายรินทร์  หมัดป้องตัว

26 พฤษภาคม 2550 – 12 เมษายน 2557

6.       นายประสิทธิ์  สมคิด

23 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายประเสริฐ  หวังโพธิ์

21 กุมภาพันธ์ 2498

2.       นายมาโนช  ศรีเสน่ห์

-

3.       นายปริญญา  วิโรจนวิทย์

19 มิถุนายน 2525 – 23 สิงหาคม 2537

4.       นายรินทร  หมัดป้องตัว

8 ตุลาคม 2537 – 1 กรกฎาคม 2549

5.       นายประสิทธิ์  สมคิด

26 พฤษภาคม 2550 – 14 มิถุนายน 2557

6.       นายเชิดชัย  บิลซล

23 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายทวี  อารีวัธนะ

21 กุมภาพันธ์ 2498

2.       นายมนตรี  หนูมา

– 23 สิงหาคม 2537 (ลาออก)

3.       นายมนตรี แสนสมบัติ

8 ตุลาคม 2537 – 12 กรกฎาคม 2546

4.       นายประสิทธิ์  สมคิด

5 มิถุนายน 2547 – 1 กรกฎาคม 2549

5.       นายสุพจน์  ธรรมธารากาศ

26 พฤษภาคม 2550 – 14 สิงหาคม 2556

6.       นายดุสิต  แทนสง่า

23 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบาหยัน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 90 ครอบครัว  จำนวน 325 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 151 คน
 - เพศหญิง 174 คน
 - รวม 325 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 5 คน
 - เพศหญิง 12 คน
 - รวม 17 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 146 คน
 - เพศหญิง 162 คน
 - รวม 308 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 99 คน
 - เพศหญิง 101 คน
 - รวม 200 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 47 คน
 - เพศหญิง 61 คน
 - รวม 108 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบาหยัน


โทรศัพท์ 0-2211-7136
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/30176
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดบาหยัน

แผนที่ มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top