วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:36 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นายสมชาย  เงินเจริญ

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายสมชาย  เงินเจริญ
นายสมชาย  เงินเจริญ

นายสมชาย  เงินเจริญ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสมชาย  เงินเจริญ
ชื่อมุสลิม :   
ยูซุฟ
อาชีพ :   
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top