วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:06 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นายเริงศักดิ์  แนวกลาง

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายเริงศักดิ์  แนวกลาง
นายเริงศักดิ์  แนวกลาง

นายเริงศักดิ์  แนวกลาง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายเริงศักดิ์  แนวกลาง
ชื่อมุสลิม :   
อิสมาแอล
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top