วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:02 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นายประสิทธิ์  สมคิด

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายประสิทธิ์  สมคิด
นายประสิทธิ์  สมคิด

นายประสิทธิ์  สมคิด

ชื่อ - นามสกุล :   
นายประสิทธิ์  สมคิด
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
รับจ้างทั่วไป
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
อิหม่าม
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 สิงหาคม 2557
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
บางคอแหลม
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ม.ศ.5 สถานศึกษาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาดม
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ฟัรดูอีนชั้น4 สถานศึกาาโรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ
ประสบการณ์การทำงาน
1 เป็นบิล๊าน(2547-2550)
เป็นคอเต็บ (2550-2557)
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top