วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:57 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายเชิดชัย  บิลชล
นายเชิดชัย  บิลชล

นายเชิดชัย  บิลชล

ชื่อ - นามสกุล :   
นายเชิดชัย  บิลชล
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
คอเต็บ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 สิงหาคม 2557
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ป.ว.ช.  สถานศึกษาพณิชยการเชตุพล
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top