วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:25 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายดุสิต  แทนสง่า
นายดุสิต  แทนสง่า

นายดุสิต  แทนสง่า

ชื่อ - นามสกุล :   
นายดุสิต  แทนสง่า
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
บิหลั่น
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
23 สิงหาคม 2557
วันหมดวาระ :   
ปัจจุบัน
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ป. 6 สถานศึกษาจินดาอักษร
สาสนา จบการศึกษาระดับ ฟัรดูอีน สถานศึกษา ศึกษาธรรมบาหยัน
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
เหรัญญิก มัสยิดบาหยัน


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top