วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:28 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายฉกาจ  ยังจอง
นายฉกาจ  ยังจอง

นายฉกาจ  ยังจอง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายฉกาจ  ยังจอง
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ม.ศ.5 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
                                                      ป.ว.ช. สถานศึกษาธนกิจพณิชการ
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ฟัรดูอีน สถานศึกษา ศึกษาธรรมบาหยัน
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการอิสลามประจำมัสยิดบาหยัน 2 สมัย
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top