วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:12 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นายพิทยา  บินอุสมัน

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายพิทยา  บินอุสมัน
นายพิทยา  บินอุสมัน

นายพิทยา  บินอุสมัน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายพิทยา  บินอุสมัน
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ป.4สถานศึกษา วัดราชสิงขร
ประสบการณ์การทำงาน
1อดีตกรรมการมัสยิดบาหยัน
2อดีตกรรมการชุมชนบาหยัน
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top