วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:30 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดบาหยัน >> นายลือศักดิ์  เอกชน

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นายลือศักดิ์  เอกชน
นายลือศักดิ์  เอกชน

นายลือศักดิ์  เอกชน

ชื่อ - นามสกุล :   
นายลือศักดิ์  เอกชน
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกาาระดับ/ชั้น ป. บัณฑิต สถานการศึกษา สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศาสนา จบการศึกษาระดับ ฟัรดูอีน สถานศึกษา นครศรีธรรมราช 
ประสบการณ์การทำงาน
1 กรรมการเลขานุการมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปัจจุบัน
2 ประธานกรรมการชุมชนบาหยัน ปัจจุบัน 
3 รองประธานสภาองค์กรชุมชน เขตบางคอเเหลม
4 กรรมการเลขานุการชมรมผู้นำ ชุมชนบางคอแหลม
5 กรรมการสถานศึกษา กศน. เขตบางคอแหลม
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top