วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:32 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


ข้อมูลของ นางสุวรรณี  จันทร
นางสุวรรณี  จันทร

นางสุวรรณี  จันทร

ชื่อ - นามสกุล :   
นางสุวรรณี  จันทร
ชื่อมุสลิม :   
-
อาชีพ :   
รับจ้าง
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
2 กุมภาพันธ์ 2562
วันหมดวาระ :   
1 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่
แขวง :   
วัดพระยาไกร
เขต :   
บางคอแหลม
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10120
การศึกษา
สายสามัญ จบการศึกษาระดับ/ชั้น ป.ว.ช. สถานศึกษาพณิชยการสีลม
ศาสนา จบการศึกษาระดับ อัลกุรอ่าน (หัวใหญ่)  สถานศึกษาบาหยัน 
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top