วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:43 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ข้อมูลของ นายสุชาติ  กะแตเซ็ง
นายสุชาติ  กะแตเซ็ง

นายสุชาติ  กะแตเซ็ง

ชื่อ - นามสกุล :   
นายสุชาติ  กะแตเซ็ง
ชื่อมุสลิม :   
อาดำ
อาชีพ :   
ค้าขาย
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
7 กันยายน 2562
วันหมดวาระ :   
6 กันยายน 2566
ที่อยู่
แขวง :   
มีนบุรี
เขต :   
มีนบุรี
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10510
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์การทำงาน
เคยดำรงค์ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขตมีนบุรี ในสมัยที่ไม่เลิกระบบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการมัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ ลำนายโส 3 วาระ (12 ปี)
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top